Berikningskonsultutbildning

Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att betala tillbaka genom att erbjuda dem ett rikligare hundliv med mer frihet. Men i en hundvärld där det fortfarande finns de som tror att ”en lydig hund är en lycklig hund” är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett rikligt hundliv. Det är där hundyrket Berikningskonsult kommer in. 
Som Berikningskonsult kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att hjälpa enskilda hundägare att erbjuda sina hundar ett riktigt hundliv. 


Datum:
Delkurs 1: 
21-22/10 (David Selin)
Delkurs 2: 25-26/11 (Anders Hallgren/Linda Atmer)
Delkurs 3: 16-17/12 (David Selin)


Plats: Göteborg
Tider: 09.00-17.00 (lunch ca 12-13)
Pris: 7500:- (2500:-/helg)

DELKURS 1:
21-22/10
David Selin
BERIKNING FÖR HUNDENS BETEENDEBEHOV OCH UPPLEVELSEBEHOV.
NATURLIGA BETEENDEN

Alla beteenden som är naturliga är inte ”Naturliga beteenden”.
Hur avgör man vad som är ett Naturligt beteende.
M.m.

BERIKNING
Att kompensera för de naturliga beteenden som hunden inte får utlopp för.
Olika berikningar har olika god effekt.
Externa belöningar förstör berikningen.
Hur man undviker att öka en motivation.
Berikningsparadoxen
Överlevnadsbeteenden kontra Fortplantningsbeteenden.
- Ätbeenden bl.a.:
  Hur man berikar en hund med låg aptit, hög aptit eller växlande aptit.
- Jaktbeteenden bl.a.:
  Rasanpassning
  Vi behöver mer och bättre jaktberikning.
- Samarbetsbeteenden bl.a.:
  Kommunikation och att växla roller.
- Rörelsebeteenden bl.a.:
  Naturliga rörelser kontra onaturliga.
- Comfortbeteenden bl.a.:
  Rasskillnader
- Hygienbeteenden bl.a.:
  Vårdbeteenden är ofta sociala.
- Revirbeteenden bl.a.:
  Varning för, för mycket revirberikning.
- Sociala behov bl.a.:
  Hundar är bättre hundar, än vad vi människor är.
- Uppfödningsbeteenden bl.a.:
  Skendräktighet är ingen sjukdom.

GRUNDEMOTIONERNA
- Sök
  T.ex. Faran med för mycket sökande och försökande.
- Rädsla
  T.ex. Rädsla är inte bara skräck, utan också spänning.
- Lust
- Omsorg
  T.ex. Omsorg motverkar Raseri och Sorg.
- Sorg – panik
- Lek
  T.ex. Lek dämpar hyperaktivitet.
- Raseri
  T.ex. Aggression skyddar hunden mot frustration.
Hur de olika emotionerna påverkar varandra.


DELKURS 2:
Lördag 25/11
Anders Hallgren (psykolog och hundpsykolog)
MENTAL AKTIVERING

Bland annat:
Historik
Bakgrund och utveckling.
Understimulering
Vargens överlevnad – hundens behov.
Vargens olika beteenden: balans, nosarbete, problemlösning och inlärning.
Nöjd - inte trött.
Egenkontroll
Social stress och Aktivering.

Söndag 26/11:
Linda Atmer (biolog och hundpsykolog)
LEK SOM BERIKNING OCH BERIKNING FÖR LEK.

Att skapa förutsättningar för lek.
Berikning via lek.
Lek med andra hundar.
Hjälpa hundar att känna.
Stressutlopp – att tömma hunden.
Skällandet?
Problem och allvarlig lek.
Med mera.
Praktisk tillämpning på deltagarnas hundar.
Lekimprovisation


DELKURS 3:
David Selin
BERIKNING FÖR HUNDENS AKTIVITETSBEHOV, LEKLUST OCH KÄNSLOR.
Lördag 16/12
GENERELLT AKTIVITETSBEHOV

Bl.a.
När det blir tid över…
En fungerande dygnsrytm.
Use it or lose it?

LEKLUST
Bl.a.
Brottas med en annan hund.
Dragkamp låt hunden vinna minst 4/10 gånger. 
Retas med hunden och låt den reta tillbaka.

ATT TÄNKA PÅ VID BERIKNING
Bl.a.
Emotion- och känsloanalys av Berikningen.
Sinnenas roll i Berikning - lukt och ljud ger känslor medan bild och språk ger information.
Faran med obalanserad Berikning.
En indikator på hundens välfärd
Reaktivitet eller Preaktivitet?
Luktsinnet, VNO och Trigiminus.
Att använda lukter.

Söndag 17/12
UPPLEVELSEBANA
Praktisk tillämpning på deltagarnas hundar.


Antagningskrav:
Att du älskar hundar för att de är just hundar.


Anmälan: Mejla namn, adress o telefonnummer till info@hundutbildningsgruppen.se
Bekräftelse på bokad plats kommer inom 12 h.

 

Lärare:
David Selin

David är utbildningsansvarig för HUNDutbildningsgruppen. Han har bland annat arbetat på Djurskyddsmyndigheten och var där ansvarig för hundfrågorna. David var med och arbetade fram de nya regler som bl.a. gäller för hunddagis och hundpensionat, L 102 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). David gästföreläser också på Linköpings universitet på några kurser i etologi. Han är också den som, tillsammans med sin fru (Maria Selin), har utvecklat berikning för hund. Alltså hur man tillgodoser hundens beteendebehov.

Anders Hallgren
Hundpsykolog, psykolog, fil. lic. Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende.

Linda Atmer
Linda driver ett hundföretag i Stockholm under namnet HundTänk. Hon har en magisterexamen i biologi, är utbildad hundpsykolog och hundinstruktör och har jobbat med hund på heltid i snart 15 år. Linda har ett extra stort intresse för etologi och i synnerhet hundars beteenden och välmående. 

 

 


Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 4
Sidvisningar: 888276
Unika besök: 645050