Utbildningen till HUNDpsykolog - 2024

Delkurs 1: 17-18/8
Delkurs 2: 7-8/9
Delkurs 3: 28-29/9
Delkurs 4: 19-20/10

Delkurs 5: 9-10/11
Delkurs 6: 30/11-1/12
Delkurs 7: 14-15/12

Plats: Stockholm
Tider: 09.00-17.00 
Pris: 3200:-/delkurs
Anmälan: Mejla namn, adress och telefonnummer till info@hundutbildningsgruppen.se
För mer information: Ring David - 0739844806


Schemat preliminärt!
Del. 1. - David Selin
(hundpsykolog, dressör, hundsportledare, hundsjukvårdare, hundfriskvårdare m.m.)
HUND ÄGARE PROBLEM
Hundpsykolog – historik
Vad är ett hundproblem?
Hundpsykologens roll.
Relationen mellan hundpsykologen och hundägaren.
Hundpsykologi och resultat
Vad är ett lyckat resultat?

PROBLEMHUNDEN: 
Vad påverkar?
Aveln
Epigenetik – prenatal påverkan
Anknytning
Valpens utveckling:
Copingsresurser
Copingstrategier
Känslokontakt
Stresscoping

HOPP OCH LÖSNINGAR FÖR HOPPLÖSA HUNDAR:
Vem har problem?
Behandlings-/träningsutrymme
Mål med hunden.
Rum för hunden.
Höra ihop

Del. 2. - Linda Atmer (hundpsykolog, hundkursledare) 
PROBLEMBETEENDEN OCH HUNDEN
Beteenden - vad, hur och varför? 
Motivation och beteende 
Beteendets evolution
Kognition 
Social organisation 
Hundens kommunikation
Problemområden 
Hundens bakgrund & egenskaper
Probleminventering
Analys av beteende 
Bedömning av välfärd
Etologisk analys 
Utvärdering av åtgärder

Del. 3. - Anders Hallgren (hundpsykolog och psykolog)
HUNDPROBLEM EN NY VETENSKAP
Hundpsykologins historik
Attityder till beteendestörningar
Symtomträning kontra orsaksinriktad terapi
Att klassificera beteenden
Funktionell och beskrivande klassifikation 
Deskriptiv klassificering
Multifaktoriell diagnostik 
Bakgrundsfaktorer 
Stressanalys
Endokrin stress och hjärnstress
Chock
Smärtrelaterade problembeteenden
Symtomlistan 

Del. 4.
Lördag - Christina Klosterberg
(sociolog och hundinstruktör)
HUNDEN SOM KULTURELL VARELSE
Vad menas med ett sociologiskt tänk? 
Hundproblem eller kulturellt problem. 
Symbolisk betydelse. 
Osynlig socialträning. 
Hunden som subjekt. 
Definition av situationen. 
Ontologisk trygghet. 
Social responsivitet. 
Socialt medvetslös. 
Bekräftelse som disciplinering. 
Hur hänger normer, kultur och hundens handlingsutrymme ihop?

Söndag - Maria Edelton (hundpsykolog, hundinstruktör, SNWK domare i NoseWork och NoseWork-instruktör.)
TRÄNING AV HUNDPROBLEM

Del. 5. 
Lördag - Carl-Gustav Siwertsson
(veterinär, specialiserad på problembeteenden)
SJUKDOM SOM PROBLEMORSAK 
Om kroppsliga sjukdomar som kan ge upphov till beteendeförändringar 
Förändringar i sinnesorgan
Hormonella förändringar
Smärta
Åldersförändringar 
Valputvecklingen
Psykofarmaka  
Farmakologiska behandlingar.

Söndag - Linda Atmer
LÄSA- OCH LEKA MED HUNDAR MED PROBLEM

Del. 6.
Lördag - David Selin

VEM? GÖR VAD? OCH VARFÖR? 
Vem är hunden?
Personlighetens betydelse
Personlighet och domesticering
Hundens olika åldrar 
Hormonernas påverkan 
Det omedvetna luktsinnet

Gör Vad?
Vad utlöser beteendet?
Vad gör hunden?
Tidsaspektens påverkan

Varför?
Är problembeteendet: 
inlärt,
symtom på smärta eller sjukdom,
symtom på psykisk ohälsa,
reaktion på smärta, eller
reaktion på psykisk ohälsa?
Inlärningsanalys
P.T.S.D. - liknande syndrom
Fobier och hur de lärs in

SPECIFIKA HUNDPROBLEM:
Explosiva hundar (reaktiva hundar)
Fyrverkerirädsla
Matproblem
Klaustrofobi:
Drag i koppel
Fasthållning (kloklippning/hantering)
Ensam hemma

ÅTGÄRDER
Fysiska undersökningar
Veterinär, fysioterapeut eller/och kiropraktor?
Psykisk ohälsa – träna inte bort symtom
Berikning mot problembeteenden
Mat som motbetingning eller konkurrerande beteende
Upplevelsebana
Mental träning

KOALA 

Söndag - Petra Jongen (hundfrisör och djurvårdare)
HUNDHANTERING
Tidigare erfarenheter
Hundens bagage?
Känslosmittor
Hjälpmedel och stjälpmedel
Holding, s.k. frivillighantering och avledning.
Helhetssyn på hantering

Del. 7 - David Selin
AVSLUTNING
Om omplaceringshundar
Praktik
Redovisningar


Lärare
David Selin
David är utbildningsansvarig för HUNDutbildningsgruppen. Han har bland annat arbetat på Djurskyddsmyndigheten och var där ansvarig för hundfrågorna. David var med och arbetade fram de nya regler som bl.a. gäller för hunddagis och hundpensionat, L 102 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). David gästföreläser också på Linköpings universitet på några kurser i etologi. Han är också den som, tillsammans med sin fru (Maria Selin), har utvecklat berikning för hund. Alltså hur man tillgodoser hundens beteendebehov.

Anders Hallgren
Hundpsykolog, psykolog, fil. lic. Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende.

Carl-Gustav Siwertsson 
C-G är veterinär. Han är specialist på hundens och kattens sjukdomar. C-G har tjänstgjort vid Växjö Djursjukhus sedan 1987. Huvudsakligen är han inriktad på medicinska problem, men är speciellt intresserad av beteendeproblem, ultraljud, kardiologi och exotiska sällskapsdjur.

Linda Atmer
Linda driver ett hundföretag i Stockholm under namnet HundTänk. Hon har en magisterexamen i biologi, är utbildad hundpsykolog och hundinstruktör och har jobbat med hund på heltid i snart 15 år. Linda har ett extra stort intresse för etologi och i synnerhet hundars beteenden och välmående. 

Christina Klosterberg
Christina har en magisterexamen i sociologi, utbildad hundinstruktör och driver CSiGORAs hundcenter med butik, kurser och föreläsningar. Hon har fött upp kuvasz och puli i över 20 år. Innan Christina startade sitt hundcenter 2010 hade hon en doktorandtjänst vid Växjö universitet (nuvarande Linnéuniversitetet) och undervisade i sociologi med inriktning mot kultursociologi och socialpsykologi. Hon deltog också i forskningsprojekt kring såväl ungas utanförskap som entreprenörskap. Med samma metoder föreläser hon nu om hur hundar i vår mänskliga värld.


Petra Jongen
Petra driver Epic Dog. Företaget var först endast en hundsalong men som sedan utvecklats till en bred verksamhet allt ifrån webbshop, online utbildningar och konsultationer. Petra föreläser både för hundägare och hundfrisörer med målet att öka kunskapen kring pälsvård även vikten av hantering av hunden både i hemmet och hos frisören. Hundens mående ska komma i första hand. Petra är utbildad hundfrisör, djurvårdare på utökad nivå D9 och hund akupunktör inom TCM.

 


Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 1
Sidvisningar: 944727
Unika besök: 661896